ข่าวสารสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับของรางวัลจากการสมัครสมาชิกของสมาคมฯ ---->19/12/58

ประกาศรายชื่่อผู้ที่ได้รางวัลฉลากงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ---->19/12/58

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  นอร์ธเทิร์นมอเตอร์โชว์ 2015 วันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2558--->รายละเอียดแนบ

ห้ามรถบรรทุกข้ามสะพานเดชาติวงศ์ช่่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2559 Update 19/11/58

งาน E.T.A. สร้างพลังโลจิสติกส์ เพื่อเส้นทางสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ------>ตามรายละเอียดแนบ

โครงการสัมนา Green Logistics 2015 :ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับ วันที่ 24 -25 กันยายน 2558 ----->รายละเอียดแนบ

ห้ามรถยนต์บรรทุกหรือรถที่มีความสูงเกิน 4.00 เมตร ขึ้นไปผ่านสะพานเดชาติวงศ์ ระหว่างวันที่ 9 - 13 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น.---->Up 10/06/2558

ข่าวการปิดสะพานเดชาติวงศ์เพื่อทำการขยายสะพาน ระหว่างวันที่ 9 - 14 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น.---->Up 02/06/2558

รายละเอียดงานกอล์ฟสมาคมขนส่งทางบกแ่ห่งประเทศไทย วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกอล์ฟ อยุธยา กอล์ฟ คลับ ตำบลเกาะเรียน อำ้เภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา --->รายละเอียดแนบ

ขอเชิญประชุมประจำเดือนกันยายน 2558 (สัญจร) และทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 26 - 27 กันยายน 2558

ข่าวการปิดสะพานเดชาติวงศ์ ฝั่งขาเข้านครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 29 - 30 กันยายน 2558 ช่วงเวลา 08.00 - 17.00 น.

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสหภาคี วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น ณ อาคารสมาคมขนส่งทางบกแ่ห่งประเทศไทย

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558 จากกรมการขนส่งทางบก

 ขอความร่วมมือกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกเข้าใช้บริการจุดพักรถ (Truck Rest Area) อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

  ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุก และการจอดรถบนไหล่ทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2558

ห้ามรถบรรทุกข้ามสะพานเดชาติงวงศ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 ระหว่างวันที่ 8 - 20 เมษายน 2558

ประชาสัมพันธ์เีรื่อง ความเคลื่อนไหวของงาน Thailand International TRUCK SHOW 2015

•  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน Southern Logistics & Truck Show 2015 ครั้งที่ 3  ณ สนามโรงเรียนศรีนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา Update 14/3/58

กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และงานแสดงนวัตกรรมยานยนต์เพื่อการขนส่ง (งานสมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก) วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต (ลาดกระบัง) Update 2/3/58

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศเจ้าพนักงานจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ----->Update 25/12/2557

สรุปรายการของรางวัลฉลากสมาคม ปี 2557  ----->Update 16/12/2557

หนังสือตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฝีมือช่างระดับนิสิต / นักศึกษา ประจำปี 2557 Update12/11/57

เรื่อง ห้ามรถบรรทุกข้ามสะพานเดชาติวงศ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 Update 4/11/57

ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดเวลาห้ามใช้รถบางชนิดบนถนนบางสาย ในเขตเมืองนครสวรรค์ Update 1/9/57

ประกาศเจ้าพนักงาจราจรจังหวัด กำหนดเวลาห้่ามใช้รถบางชนิดบนถนนสายในเขตเมือง Update 8/8/57

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ แจ้งภาครัฐให้เข้มงวดกวดขันรถบรรทุกน้ำหนักเกินและส่วยสติ๊กเกอร์  Update 5/8/57

ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องขยายเวลาห้่ามเดินรถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อ ขึ้นไปผ่านสะพานเดชาติวงศ์ เพื่อดำเนินการขยายสะพานเดชาติวงศ์ Update 3/8/57

ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2557 ข่าวจากสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 26/3/57

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพัีนธ์ สำหรับผู้ประกอบการและประชาชนซึ่งใช้รถที่มีึความสูงเกิน 4.50 เมตร หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านเหนือ แหล่งข้อมูล แขวงการทางนครสวรรค์ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2557

รายงานวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ขนส่งทางบก จำกัด โดยการรับเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ขนส่งทางบก จำกัด ประจำปี 2557 ลง 27/3/57

กำหนดการสัมมนาเรื่อง ASEANConnectivity & แบบตอบรับ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557ณ ห้อง ซาลอน B ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ดกรุงเทพมหานคร Update 4/2/57

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการรถยนต์บรรรทุก หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้ากรุงเทพ ฯ  Update 6/1/57

ประกาศจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือ โดยยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2556 Update 27/12/56 ข่าวจากกรมทางหลวง

ประกาศจากเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ห้ามเดินรถบรรทุกตั้งแต่ 10 ล้อ ขึ้นไปและเปิดช่องทางเดินรถพิเศษช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2557 Update 25/12/56

ประกาศจากกรมการขนส่งทางบก !!ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งหลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2557 Update 17/12/56

• ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ชมรมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า อ.แม่สอด จ.ตาก Update 13/12/56

•ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมทุกท่านเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2556 วันที่ 21 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องบอลลุม 4 โรงแรมเซอร์เจมส์ รีสอร์ท อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  เวลา 16.00 น เป็นต้นไปและ Download แผนที่การเดินทางได้ที่นี้   และระเบียบวาระการประชุม--->Update 18/7/2556

ขอเชิญร่วมถวายองค์พระ 109 นิ้ว และทำบุญเลี้ยงพระเพล 9 รูป ณ โรงงาน เอส พี ซี ธนพัฒน์ เทรดดิ้ง วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2556 และ แผนที่ร่วมงาน --->Update 26/6/2556

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมไตรภาคีเชื่อมความสัมพันธ์ครั้งที่ 11 ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.30 - 21.00 น.ณ สนามเดอะแพค อินเตอร์สปอร์ต (วงแหวนกาญจนา ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ) --->Update 28/6/2556

• ขอเรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมงาน E.T.A สร้างพลังโลจิสติกส์ เพื่อเส้นทางสู่ึความสำเร็จ ครั้งที่ 1 ใน วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556  ณ โรงแรมคลาสิค คามีโอ อำเำภอเมือง จังหวัดระยอง --->Update 30/5/2556

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองพระประธานศาลาการเปรียญทอดถวาย ณ วัดใหม่เจริญธรรม บ้านหนองหอยปังสามัคคี ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ--->Update 2/5/2556

• เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมงานพิธีรับมอบพนักงานขับรถบรรทุกที่สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไืทย  ในวัีนที่  11 พฤษภาคม 2556--->Update 24/4/2556

• ขอเิชิญร่วมงานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร โครงการพนักงานขับรถบรรทุก ฯ ที่มหาวิทยาลัยมนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก---> Update 24/4/2556

• สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555ในวัน 30 - 31 มีนาคม 2556 ณ หอประชุมใหญ่อาคาร13 ( พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา ---> Update 22/3/2556

• โปรแกรมคาราวานประวัติศาสตร์เจาะลึกประเทศพม่า สัมผัสวิถีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม การเปิดประเทศพม่า ประเทศไทย - พม่า 12 วัน 12 คืน ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และแบบตอบรับ ---> Update 20/3/2556

• คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ห้ามรถผ่านสะพานเดชาติวงศ์ และขอความร่วมมือหยุดวิ่งรถเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ---> Update 15/3/56

•ประกาศเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ห้ามรถบรรทุกที่มีล้อตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบนสะพานเดชาติวงศ์ ยกเว้นรถยนต์โดยสาร หรือ รถยนต์ของทางราชการ ---> Update 4/3/2556

•ที่พักงาน Souther logistics & Truck show 2013 และการสถาปนาสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ โรงแรมเมอร์ลิน หาดใหญ่ ---> Update 26/2/2556

•กำหนดการงานประชุมใหญ่สามัญประจำัปี 2555 สมาคมผู้ประกอบการรถเครน ---> Update 24/2/2556

•แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ผู้เกี่ยวข้องในการดำเิินินการกับรถบรรทุก

•พิกัดอัตรากฏหมายกำหนด----> Update 22/2/2556

•ขอความร่วมมือในการบรรทุกสินค้าใ้ห้ปฏิบัติตามกฏหมายทางหลวง----> Update 15/2/2556

•ข่าวด่วน!!สำหรับท่านที่จะเดินทางไปหลวงพระบาง

•ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2556 ----> Update 6/2/2556

•ด่วน!! สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร ประชุมไตรภาคี หลวงพระบาง ----> Update 5/2/2556

•ด่วน!!! สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประชุมไตรภาคี หลวงพระบาง ---->Update 2/2/2556

•โปรแกรมประชุมไตรภาคี แขวงหลวงพระบาง วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2556 (รวม 5 วัน 4 คืน ) ---->Update 4/2/2556

•งาน Souther logistics & Truck show 2013 และการสถาปนาสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ----> Update 2/2/2556

•โครงการประชุมสัญจร ไตรภาคี ครั้งที่ 10 ของสมาคมขนส่งผู้ประกอบการภาคอีสาน พร้อม แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ --------- ----- ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมภาคีครั้งที่ 10 จากเดิมที่ เฮือนหลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง สปป. ลาว เป็นที่ โรงแรม เดอะแกรนด์ หลวงพระบาง เมืองหลวงพระบาง สปป. ลาว ---->Update 26/1/255

•ประกาศราชกิจจานุเษกษาผ่อนผัน น้ำหนักรถบรรทุก 58 ตัน---->Update 23/1/255